Tantrisk  Massage
Berørings-kunst med Intention 

 
Når man berører et andet menneske, betyder energien og intentionen, man berører ud fra, alt.

For at man kan finde ind til den rene energi og intention, kræver det nærvær.

Det er derfor nødvendigt, at man praktiserer at observere, identificere og forstå sig selv og sin egen energi først, inden man giver sig i kast med andres - eller at man er et empatisk naturtalent i indføling.

Berøring, som kommer fra væren og fra hjertet, kan heale.

Væren og hjertets energi har evnen til at harmonisere, fordi væren kommer fra et rent, neutralt, nærværende og afbalanceret sted, og fordi hjertet favner, mærker ind og møder det, det står over for på et energimæssigt 1:1 niveau. Og det kan løsne ting op.

En generel regel er, at jo blidere berøringen er, jo dybere i energien kan man gå, fordi des mere vil kroppen åbne sig op på de dybere subtile niveauer.

Det samme gælder tempoet. Et langsomt tempo inviterer kroppen ind i et hypnotisk og meditativt rum, hvor man kan komme ned i de dybere hjernebølgelag, hvor regenerering finder sted, ligesom i dyb søvn.

Det er det samme princip som i homøopatisk medicin, hvor de højere koncentrater som d4 og d6 arbejder på det grovere fysiske niveau. Og den mere fortyndede d30 arbejder på de dybereliggende fortrængte sjælelige niveauer og kan derfor hente ting op dybt nede fra underbevidstheden.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan lege med både tempoet og "hårdhedsgraden". For det er altid vigtigt at være lydhør over for den person, man har med at gøre. Men berøringen må altid styres fra empati.

Berøring, der kommer "fra hovedet", er ude af trit med energi og har ikke evnen til at heale.

Berøring herfra skaber derimod oftest stress for den, som modtager, fordi hovedet kommer med en masse farvede overbevisninger uden at have indføling med den person, det berører, netop fordi personen (hovedet - egoet) ikke er i kontakt med sig selv.

 I intim sammenhæng kan det være meget forstyrrende at blive berørt fra "hovedet" (venstre hjernehalvdel), især hvis man er sensitiv: Man fornemmer det kommer som et manuskript, fra noget, der kører oppe i hovedet af indlærte ideer. Det er ingenlunde trygt, rart, afslappende, eller ophidsende, derimod er det fyldt med forventningspres. Fordi det er hovedet/egoet i en nøddeskal: Håbet om at trykke på de rigtige knapper, og maskinen åbner sig. Men pointen er jo gået tabt, fordi det er selve connectionen, følelsen og nærværet, der i sig selv er pointen. Og den får man aldrig, når man er forsvundet op i sit hoved.

Når man berører eller er intim med et andet menneske, skulle det gerne bære frugten i sig selv, fordi når man hengiver sig til energien og nuet, er man i føling med, hvad der sker, og bliver derfor selv en del af magien.

Tantra-sex, og tantrisk massage er en kropslig spirituel healings-praksis, som kræver eller i hvert fald stræber mod at finde nærvær og hjerte-åbning i mødet med sig selv og et andet menneske.

Det kan være godt at starte med at opbygge et stærkt ståsted i sig selv først og møde sig selv intimt; blive bekendt med sine følelser og krop på mange niveauer, førend det er relevant at connecte med en partner. Så man derved også kender sine egne grænser og ikke kommer galt afsted, især som kvinde.

En dyb tilfredsstillende seksuel oplevelse er, hvor man helt kan mærke og hengive sig til sin egen krop, lyst og energi - fra kroppen og hjertet (ikke hovedet) - og derudfra connecte med sin partner.

Man mærker ikke sin partner, eller sig selv, fra hovedet. For hovedet (venstre hjernehalvdel) mærker ingenting, det har bare idéer, begrænsninger, frygt og overbevisninger, klynger sig fast til fortiden samt søger sine specifikke belønninger og quick fixes.

Hovedet er altid i fortiden eller i fremtiden.
Hovedet er aldrig virkelig til stede.

Kun hjertet er virkelig i nuet. Og kun igennem hjertet kan vi skabe dyb connection til os selv og et andet menneske.