Den Sunde
Maskuline Arketype

"
Lederskab Med Kærlighed"
(At Mestre Energi)


Healet & I Balance: 


• Han er connectet til sit højere formål.

• Han er dedikeret til d
en større sags tjeneste.

• Han står i sin lodrette maskuline power, som en kriger af styrke.

• Han leder med kærlighed.

• Han erobrer ikke kun ydre mål, men også sin indre verden. Med styrke møder han sin følelsesmæssige frygt. Og på den måde tager ejerskab over sine usikkerheder.

• Han er optaget af sandhed og retfærdighed.


• Han respekterer sig selv, for han er ren i handling, hjerte og tanke.

• Han er empatisk og lytter fra sit hjerte.

• Han beskytter og respekterer kvinder
(han udnytter ikke kvinder). For hans ultimative drivkraft og mål er at tjene det universelt feminine: Kærligheden.

☆☆☆☆☆☆

Det maskulines rolle er at være styrken og støtten i det feminines liv (fremfor styrende, understrykkende eller dominerende). Det feminine er af natur emotionelt, fluktuerende, og har derfor naturligt masser af følelsesudladninger. 

En mand hjælper ikke en kvinde ved at være oppe i sit hoved og komme med gode råd til hende fra et mentalt sted (følelsesmæssigt løsrevet). Han hjælper hende heller ikke ved at blive aggressiv og lukke hende ned. Han hjælper hende heller ikke ved at løbe væk (eller trække sig ind i sig selv) og på den måde agere feminin (emotionel). 

Han hjælper hende derimod ved at være styrken i hendes liv og stå som den stærke pæl af lederskab, accept, grounding og nærvær, hvilket vil gøre, at hun opbygger tillid og tryghed til ham og gøre hende mere åben og blød mod ham. Dette vil gøre, at de polariserer hinanden hensigtsmæssigt, og den gensidige tiltrækning vil stige.

For at det kan ske, er det maskuline nødt til at møde sig selv først, i sit eget indre. Gå på den indre rejse. Heale indefra - komme ned i sit eget hjerte. For man kan ikke give noget eller være noget for andre, man ikke kan være for sig selv først.

Problemet med mange mænd er, at de let bliver skræmte over kvinders energi, kraft, følelsesmæssighed og energiudladninger, fordi de selv er skrøbelige indvendigt, og det kan der være mange gode grunde til - fx. opvæksten eller kulturen. Men det er noget, der kan arbejdes med, hvis man vælger det.

Kvinder fornemmer dette, og vil derfor instinktivt føle sig utryg i at åbne sig op sammen med en sådan mand (fordi kvinder søger en tryg platform hvori hendes energi kan udfolde sig og blive holdt), hvilket vil gøre at hun enten holder sig selv tilbage; gør sig selv mindre, eller bliver dominerende og maskulin, hvilket vil forårsage at relationen bliver skubbet ud af balance, og tiltrækningen imellem dem forsvinder.

Mænd har sæden, og derfor magten. Det er potens og ultimativ power. Derfor er det vigtigt at mænd bliver bevidste om hvordan de bruger (eller misbruger) denne potente energi. Han har magten til at åbne en kvinde op, men det kræver at han med bevidsthed lærer at styre sin medfødte energi og kanalisere den ad en spirituel og højere vej. Derved vil han tjene respekten som en sand og kærlig leder, og han vil automatisk få det bedste af en kvinde, fordi hun føle sig helt fantastisk tilpas og tryg i hans nærvær.

En mand gør ikke klogt i at fokusere på hvordan han kan være dominant, fordi det så alt for ofte er egoet der tager over. Han gør derimod klogt i at fokusere på, hvordan han kan gøre en kvinde tryg, samt hvordan han kan tjene det højere formål. Derved tjener han automatisk rollen som leder, og får respekt.