Slap af

Du er i gode hænder

Overordnet set vil kvinder have gavn af at handle mindre (præstere mindre) og hvile mere i, hvem de er inderst inde.

Handling er mars-energi, som vil præge kvinder i en maskulin retning. Overhandling er en tillært vane hos en del kvinder, fordi de har svært ved at lande i sig selv og deres essens. De har mistet forbindelsen til deres indre feminine kvaliteter og identitet, hvilket kvinder ikke er at bebrejde for, da autentisk feminin energi er, om ikke helt slukket, en meget undertrykt side af vores kultur.

I vores kultur er det de maskuline kvaliteter der bliver sat størst værdi på. Mange kvinder kæmper for at blive anerkendt på lige fod med mænd, leve op til kulturen og vise, de er lige så dygtige eller bedre. Det er de målrettede, ambitiøse, handlingorienterede kvinder, der løber stærkt, som får anerkendelsen. De kvinder, som derimod vælger at ære deres femininitet, kreativitet og dyrke deres sjæleliv, bliver ignoreret eller ligefrem set ned på. Overhandling tærer på kvindens magnetiske vibration og gør, at det indre manglende selvværd (eller bare dét at hun er disconnectet fra sig selv), som kvinden forsøger at kompensere for igennem overhandling, i stedet bliver en selvopfyldende profeti. Autentisk feminin energi er ikke pæn, kontrolleret, yndig, tæmmet eller tilpasset - det er derimod en nedarvet og overleveret kulturel skavank, som jeg også har beskrevet i teksten "Urkvinden".

Autentisk feminin energi er heller ikke hård, kold, krigerisk, argumenterende, stræbende eller konkurrence-minded. Det er blot den anden side af den samme mønt/ubalance. Autentisk feminin energi har 3 spor i sig: Sensualitet - Kærlighed - Intuition.

Som korresponderer med de 3 feminine chakraer: Hara, Hjerte og Pande. Harachakraet står for den sensuelle og seksuelle kreative fryd-impuls; nydelse, leg og skabende lystfyldt energi. Det er vores evne til at udtrykke os følfølelsesmæssigt. Det er herfra vi relaterer til andre mennesker, og her vores mave-fornemmelse bor. Hjertechakraet står for ubetinget kærlighed, rummelighed, tolerance og tilgivelse. Det er via hjertet, at vores sjæl træder igennem os. Og det er igennem vores åbne vibrerende hjertechakra, at vi virkeligt kan være til stede i nuet, uden at det er en kamp. Hjertet er vores healer. Pandechakraet står for intuition, visdom, højere viden/klarsyn. Mange kvinder er naturligt klarsynede/clairvoyante. Det siges, at dette område er 6 gange stærkere udviklet i kvinder end i mænd. Kvinder er udstyret med højt udviklet intuition af en grund: De skal lære at lytte til den (istedet for at lukke den ned og lytte til deres logiske hjernedel, som skolen, kulturen, forældre, medier, m.v. har lært dem, og som fører dem på sjælelige afveje). Når kvinder dyrker, plejer og afbalancerer disse tre områder i sig selv, bliver de strålende, magnetiske, powerfulde healere og helt uimodståelige og fascinerende, især for maskuline mænd. I tantrisk sex er det netop disse chakras, der er aktive (især hara og hjerte, men også pande); sex, som er baseret på forbundethed med sin partner, ubetinget kærlighed, seksuel glæde, fryd, leg, uskyld, gensidighed, blødhed og nærvær. For derudaf at kunne skabe healing, orgasmisk kraft og energiåbning. Hvilket egentlig er en hel naturlig ting, og som derfor ikke burde omtales så eksotisk, som det lyder. Kvinden, når hun er i kontakt med sin autentiske feminine energi, har evnen til at løfte manden med ind på et højere energimæssigt og seksuelt niveau. Det kan i princippet også være omvendt, hvis manden har disse 3 områder balanceret og veludviklet, hvilket især vil være tilfældet for visse praktiserende tantriske yogier.Derfor beskriver jeg tantra som en feminin tilgang til sex i teksten: "Tantra Sex". Rigtig meget "almindelig" sex foregår mere fra rodchakraet; drift alene, hvor man bruger hinanden til sex, onanerer på et andet menneske, tendensen til at tingsliggøre sin partner eller sig selv. Det er det mest primitive plan. Der er intet galt med rodchakraet, tværtimod, det skulle netop gerne være aktivt, stærkt og i balance, og med i alt hvad vi gør. Det er vores styrke og fundament. Men rodchakraet er kun en del af pakken. I tantra vil vi gerne hæve vibrationen; løfte og åbne hele vejen op. I prostitutionsmiljøet vil sex meget ofte være reduceret til ren fysisk udveksling på denne måde. Men desværre sker det også i nogle parforhold. Det behøver ikke være af ond vilje, men så længe man ikke er i kontakt med sin kreative uskylds- og nydelsesenergi (hara), eller har sit hjertecenter udviklet og åbent, vil tingene ret automatisk lande dér. Rigtigt mange mænd har en tendens til at falde ned på dette primitive seksuelle niveau, især fordi mange drenge systematisk får undertrykt deres feminine områder/energier i opvæksten og samtidig bliver påvirket af porno. Og det er virkelig to sabotører for mandens evne til at åbne sig op ind i en højere seksuel vibration sammen med en kvinde. Hvilket jeg har skrevet mere om i teksterne “Moderne Mand" og “Porno Vs. Tantra".Rodchakraet, såvel som ethvert andet chakra, afbalanceres bedst igennem at udvikle og åbne sit hjertechakra. Hjertet er menneskets styresæde og det rensende felt for resten af kroppens energi.  

Slap af

Du er i gode hænder

Manden er arketypisk lavet af et smukt, fast og skinnende materiale. En romersk Gud. Strålende og stolt som solen, fast og hård som jern,.. men med en indre kerne blød som smør.Der er dybt i den mandlige sjæl en stolthed, et drive, energi og power, som kommer et meget rent sted fra, som er af god vilje, og som må ses, respekteres og æres. Og ikke misforståes. Men nogle gange sker det, og det er sket i tidens løb, at denne smukke Gud er gået galt i byen. Og med sin stolthed og sårbarhed imod sig, fortsat ad den "gale vej", og så kan han både brænde byer, voldtage kvinder, og destruere verden.Den kraft, han besidder, kræver omhu og bevidsthed at styre for at blive ført i den rigtige retning og ikke blive til en destruktiv kraft.Manden er mere knyttet til den materielle og fysiske verden, fordi han står naturligt stærkt i rodchakraet, solarplexus-chakraet, og halschakraet. Rodchakraet står for penge, tryghed, sikkerhed, materialitet og stabilitet. Og det er mandens naturlige og fornemste opgave at tilbyde dette grundlag til en kvinde. Det er energi og biologi, som man kan kæmpe imod (forgæves), men ikke lave om på. Solar plexus-chakraet står for gennemslagskraft, mod, selvtillid, indre styrke, "solstråler", sundt ego og vitalitet.Halschakraet står for at udtrykke sig selv, tale sin sandhed, connectethed til sin retning og sit formål, og højere kreativitet og inspiration.Det er energetisk naturligt, at der sker udveksling imellem mænds rodchakra (penge, tryghed, stabilitet) og kvinders harachakra (sensualitet, følelsesmæssighed og seksualitet). Fordi når kvinder skal ud og tjene til dagen og vejen for deres egen overlevelse i overdreven grad, så tapper det energi fra deres harachakra, og de mister deres seksuelle glød. Det er vigtigt for kvinder, at de i stedet har fokus på at følge deres lyst, glæde, passion og nydelse (hara), så de kan stråle endnu mere, istedet for at slide sig selv op igennem en hård arbejdsdag, som de dybest set ikke er skabt til på samme måde som mænd.Et konkret eksempel på udvekslingen imellem mænds rodchakra og kvinders harachakra energi er, at mænd er kommet med betaling til kvinder for sex i tusindvis af år:I tidernes morgen var det i den højere og smukkere form, hvor kvinden tog det feminine lederskab i den seksuelle akt for at vise manden vejen ind i sensualitens, seksualitetens og kærlighedens spirituelle kunstform, som manden viste ydmyghed overfor. Fordi det ligger ikke indenfor hans felt. Den højere seksualitet sker bedst igennem kvinden, med hende som vejviser. Og det er her, hvor mænd og kvinder har hver deres medfødte styrker og svagheder.Når manden tager lederskab i sex, kan det sjældent hæve sig op til de store højder, selv når han gør alt, hvad han kan (der er undtagelser, for der findes mænd med veludviklede hara og hjerte). Kvinden derimod er født med naturlig evne til magisk tantrisk sex-kunst, men mange kvinder ved det bare ikke, fordi de ikke er opdraget til at berøre disse sider af sig selv i dagens verden. Desværre er der sidenhen sket et kulturfald, hvor tendensen nu og længe har været, at mænd kommer til kvinder for sex, ikke for at ære dem eller blive indviet i en højere sexkunst - fordi spiritualitet og bevidsthed står for fald - men for på mandens lavere sexfacon at bruge kvinden til "driftsex". Hvadenten det er prostitution eller igennem porno. Kvinder skal ikke bruges - men æres. Og det er blandt mandens fornemste og vigtigste opgaver at passe på og beskytte en kvinde.Generelt er det sådan, at på livsområderne for de feminine chakraer tager kvinden bedst lederskabet. Og på livsområderne for de maskuline chakraer tager manden bedst lederskabet. Fordi det er det, de hver især er skabt til.Da manden er knyttet til den "lavere natur" (det fysiske), er det hans skæbne - og glæde - at gøre en indsats i verden. Mænd trives ved at få udfordringer og derigennem bevise deres værd og storhed. Og på den måde er det, at manden først kan slibe sin indre diamant til, igennem disciplineret arbejde, ved at yde en indsats, gøre sig umage, og sætte sin energi og retning hen mod sit mål. Manden skaber og beviser sin karakter igennem sine handlinger.Manden må altså lære at favne sin maskuline natur og alt, hvad den indbefatter, for at dens lyse side kan træde frem. Men den maskuline energi har brug for den feminine energi som "foder" og som inspiration, motivation og afbalancering til sin retning. Han må åbne sig for og favne de feminine sider indeni ham selv for overhovedet at kunne være modtagelig overfor det feminine, udenfor ham selv.Manden kan først rigtigt spænde sin flotte vogn for de kosmiske heste, når han er connectet i kærlighed til sit eget hjerte, som bliver integreret med hans vej frem i livet. Det er nu, at han hæver sig op fra banaliteter og lav maskulin adfærd til den storhed, han er født til. Manden på sin højeste vej er handling, power, retning og lederskab connectet fra hjertet, i større spirituel tjeneste.Set fra et højere perspektiv, så arbejder det sunde maskuline på sin vis for den feminine energi i al sin fortryllelse og iver; stræbende efter at tjene skønheden og kærligheden. Mens det feminine beundrer, åbner sig for og hengiver sig til det maskuline. Fordi han har bevist sin formåen og dedikation til hende igennem sin indsats.Deraf bliver der skabt en gensidig kærlighedsdans imellem dem i dybeste harmoni og respekt. I en opadgående expanderende bevægelse, i orgasmisk evig fryd.